Sveriges vackraste orörda utsikt © 2013 • Förbjudet att kopiera innehållet

 

Senaste nytt

 

 

• Domen överklagas »

Rekordstort antal överklagar 

 

• Miljödomstolens dom »

Dom 10/6-2011

 

• Naturvårdsverket »

Nu ansluter sig Naturvårdsverket till Åhuskustens bevarande och vill ha gemensam behandling av de 83st + 710st vindkraftverken i Hanöbukten.

 

 

 

Åhuskusten med Sveriges längsta sandstrand och värdefulla naturskyddsområden i både norr och söder är unikt på många olika sätt. Ett av Sveriges mest besökta turistområden tack vare den unika naturen.

 

 

 

Taggen Vindpark AB har 10.6.2011 fått tillstånd av Miljödomstolen i Växjö att bygga en havsbaserad vindkraftspark innehållande 83 vindkraftverk med en höjd av 170 meter.

 

Parken är 1,5 mil lång och upp till 1 mil bred. Parken börjar utanför Åhus och sträcker sig söderut till gränsen till Simrishamns kommun vid Maglehem/Ravlunda. Parken ligger inom Kristianstads och Sölvesborgs kommuner.

 

Eftersom höjden på vindkraftverken överstiger 150 m, måste vindkraftverken enligt myndighetsföreskrifter förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Parken ligger 12 km från Åhus och ner till Stenshuvud/Kivik som syns tydligt från Åhus är det 30km.  Stenshuvuds  högsta punkt är 97 meter att jämföra med vindkraftverkens höjd på 170 meter. Från Kivik ser man silobyggnaden i Åhus som har en höjd på 55 meter, avståndet är 27 km. Vindkraftparken blir mycket störande och de kommer att dominera hela landskapsbilden längs kuststräckan från Simrishamn till Åhus samt  Blekingekusten och Hanö.

Den berörda kuststräckan har  genom bestämmelser i Miljöbalken skyddats av regering och riksdag på samma nivå som t ex Vindelälven – se 4 kapitlet 2 § miljöbalken.

 

Föjande skyddade områden påverkas klart negativt om vindkraftparken kommer till stånd:

 

  • Stenshuvuds nationalpark
  • Ravlunda skjutfält - Natura 2000-område
  • Haväng och Vitemölla strandbackar - naturreservat samt Verkeåns dalgång - Natura 2000-område
  • Friseboda - naturreservat och Natura 2000-område
  • Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike med  Äspets naturreservat och Gropahålets naturreservat
  • Rinkaby skjutfält - Natura 2000-område
  • Tosteberga ängar  -naturreservat och Tostebergakusten - Skånes enda skärgård, som är Natura 2000-område
  • Listershuvud på Listerlandet – naturreservat.

 

Föreningen för Åhuskustens bevarande har överklagat miljödomstolens dom till Miljööverdomstolen.
 

 

 

 


 

 

 

 

 

• Militären säger nej »

Träff trolig...

 

• Ingen visualisering »

Ingen korrekt visualisering är gjord. Se under menyn nedan.

 

• Felaktiga uppgifter »

Wallenstam Vindkraft Hanöbukten har anlitat sitt eget systerbolag för utredningen och lämnat felaktiga uppgifter till Miljödomstolen

 

 

I Storbritannien får landets största vindkraftsbolag nu betalt för att stanna vindkraftverk när det blåser!