Sveriges vackraste orörda utsikt © 2013 • Förbjudet att kopiera innehållet

Senaste nytt

 

• Elcertifikatbluffen »

Alltfler röster höjs nu mot den bluff som elcertifikaten visat sig vara. Elen blir dyrare för alla och brun el säljs som grön el!

 

• Militären säger nej »

Vindkraftsparken träffas troligen från närliggande skjutfält.

 

• Ingen visualisering »

Ingen korrekt visualisering är gjord. Se under menyn nedan.

 

 

 

 

 

Det presenteras alltfler utredningar som visar att livslängden på vindkraftverk inte är så bra som tidigare påståtts. Trots att det är lag på att det ska utföras miljökonsekvensutredningar ges tillstånd utan att beräkningar gjorts för varken ljud eller miljöpåverkan för de verk som det ges tillstånd för. Senast i raden av tillstånd för helt andra verk än de som utredningen gjorts för är Taggen utanför Åhus. Det finns ingen miljökonsekvensutredning över huvud taget för de 86 verk som myndigheterna godkänt. Tillstånden har blivit en ren handelsvara som vindkraftsbolagen tradar som vilka tillgångar som helst. 


 

 

Denna artikel är hämtad från Sydsvenskan den 31/12-2012 (klickbar). 
Vindkraftverk slits betydligt hårdare än vad som tidigare antagits. Det leder till att den producerade elektriciteten blir dubbelt så dyr, enligt en studie som synat bland annat danska vindkraftparker.

Industrins kalkyler baseras på att vindkraftverken håller under 20-25 år. Kalkylerna har dock dålig förankring i verkligheten, enligt en brittisk studie som är den största i sitt slag. Redan efter tio år har elleveranserna minskat med en tredjedel till följd av slitage och haverier.

 

När kraftverken är mellan 12 och 15 år gamla är de oekonomiska att driva vidare och behöver ersättas. För havsbaserad vindkraft är nedgången i elleveranserna än mer dramatisk: den mer än halveras på tio år.  Klicka på bilden för att läsa hela artikeln på Sydsvenskan.

 

---------------------------------

Livslängd hos vindkraftverk 2012

I rapporten “The Performance of Wind Farms in the United Kingdom and Denmark” drar författaren Gordon Hughes följande slutsatser 1, 2:

 

Den normaliserade effektiviteten för brittiska landbaserade vindkraftparker

minskar från ett maximum om cirka 24% vid åldern 0 år till 15% vid 10 års ålder

och 11% vid 15 års ålder. Nedgången i den normaliserade effektiviteten för

danska landbaserade vindkraftparker är mer långsam men ändå betydande med

en minskning från ett maximum på 22% vid år 0 till 18% vid 15 års ålder.
Å andra sidan minskar den normaliserade effektiviteten för havsbaserade

vindkraftsparker i Danmark från 39% vid ålder 0 år till 15% vid 10 års ålder.

Orsakerna till de observerade nedgången i normaliserad effektivitet kan inte till

fullo bedömas med tillgängliga uppgifter, men driftavbrott på grund av mekaniska

fel torde vara en bidragande faktor.

 

Större vindkraftsparker har dessutom ännu sämre effektivitet troligen på grund av att

verken tar vind från varandra dvs. står för tätt. Efter justering m.h.t. ålder och

vindtillgänglighet har den totala prestandan för vindkraftverk i Storbritannien

försämrats markant sedan i början av seklet.

 

Den stora frågan är nu vem som har ekonomiska resurser att ta hand om de uttjänta verken. Vindkraftsbolagen blöder och får sälja av sina tillstånd för att hålla näsan ovanför vattenytan. Kommer skrotningen att drabba skattebetalarna när vindkraftsbolaget kastat in handduken?

 

Fler intressanta artiklar:

Vindkraften sämre än vanligt, när den som bäst behövs: Klicka på denna länk

 

Vindkraften sänker värdet på mark även i Australien: Klicka på denna länk

 

Arise windpowers redovisar en förlust på 22 miljoner kronor 2012: Klicka på denna länk

 

Eolus Vind AB lämnade i veckan ett betydlig sämre resultat än väntat: Klicka på denna länk

 

Moderaterna i Götene anser att invånarnas röster bör beaktas och att det är bättre att satsa vindkraftssubventioner på skolan: Klicka på denna länk

1 http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf

2 http://www.ref.org.uk/publications/280-analysis-of-wind-farm-performance-in-uk-and-denmark

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att rapport-skyldigheten togs bort väljer alltfler kraftbolag att inte redovisa produktionssiffror via vindstat.nu eftersom det visar att produktionen av vindel är försumbar i förhållande till skattesubventionerna.

 

Antalet utfärdade elcertifikat under 2009 var 2 489 132 stycken dvs en motsvarande
produktion på ca 2 489 GWh. Av dessa har det alltså inte producerats mer än 1 747 GWh producerats av svenska vindkraftverk...

 

Trots protester från militära myndigheter, Svenskt Landskapsskydd, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturskyddsföreniingen i Kristianstad, Fiskeriverket
Länsstyrelsen i Blekinge län och Naturvårdsverket finns det risk för att Kristianstads kommun ger bifall till projektet Taggen.

 

I tidningar som Norra Skåne försöker ledarskribenter föra bort diskussionen från sakfrågan genom att ifrågasätta de som inte har åsikter som stämmer med Norra Skåne...